Is jouw vereniging een vzw? Dan moeten jullie ten laatste vóór 30 september 2019 voor het eerst het UBO-register hebben ingevuld.

Wat is het UBO-register?

Dat is een centraal register van de FOD Financiën waarin alle ondernemingen de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden moeten vastleggen. Ook vzw’s zijn daartoe verplicht.

Dit Koninklijk Besluit, dat gelinkt is aan de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, voorziet in het invoeren van een register van uiteindelijke begunstigden in België (in het Engels ‘UBO’ genoemd, dat staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het “UBO-register”).

FZO-VL  staat er op jullie allen van deze informatie in te lichten, en raden dan ook aan dit niet uit te stellen.

Hou er rekening mee dat er strafrechtelijke administratieve boetes van 250 euro tot 50.000 euro mogelijk zijn, bij niet naleven van deze verplichting.

Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Mustafa, 09/235 26 30 of info@fzovl.be