Culturen mengen schoorvoetend op iftaravond

In de verschilllende wijken voel je dat de ramadan volop bezig is.

Voor onze verenigingen was het een ideale moment om de gehele gemeenschap nog eens samen te brengen.

Solidariteit

Met deze avond brachten onze verenigingen niet alleen de moslims maar ook de niet-moslims kregen de kans dit sleutelmoment eens mee te maken. De hele buurt was uitgenodigd.

Het gevolg was een tafel met talloze typische maaltijden en een groot solidariteitsgevoel.

sfeerbeelden

* Neapolis (04/05/2017)

Arda vzw ... Lentefeest 2017

Onze lidvereniging Arda vzw organiseerde naar jaarlijkse gewoonte de folkloristische happening Lentefeest / Buurtfeest.

Het evenement vond plaats in de  Blancefloerlaan 292, 2050 Linkeroever op 05/06/2017. De socio-culturele vereniging verwelkomden meer dan 350 mensen.

Kulturang Pinoy organiseert voor het eerst in België de Barrio Fiesta

Kulturang Pinoy sa Belgium organiseerde op 27 mei voor het eerst in België de Barrio Fiesta, een jaarlijkse festival in de Filipijnen met kleurrijke kostuums, muziek en dans.
De vereniging slaagde erin om van de eerste editie een succes te maken. De Barrio Fiesta trok honderden mensen uit heel België en Filipijnen die uitkeken naar artiesten, optredens en traditionele kostuums uit hun land van herkomst. Kortom, het viel in de smaak bij het publiek en was een succes over de hele lijn!

Erfgoeddag @ Brugge Thema: ZORG

ism. vzw Rainbow Sisters en Children of Light-
"Bessem Tanyi Johnson, voorzitster van Rainbow Sisters, is afkomstig uit Kameroen en woont al jaren in Brugge. Ze werkt in het WZC Engelendale. Op Erfgoeddag nodigde ze ‘haar’ bewoners en Erfgoeddagbezoekers uit om kennis te maken met haar thuisland. Zo vertelde ze een mooi en persoonlijk verhaal over de zorgtradities in Kameroen bij het overlijden van een echtgenoot. Het was een dag 'gelijk een echte Afrikaanse thuis’, met muziek en veel Afrikaanse hapjes en drankjes.

Benefiet rond VGV door Gargaar vzw @ Kortrijk

In samenwerking met en dankzij Fzovl vzw en De stuyverij vzw @ Kortrijk!
Dank je wel voor deze leuke gezellige ontmoetingsdag in een huiselijke sfeer, met zo lekker zelfgemaakte Somalische hapjes en alle helpende handen.
Gargaar vzw is een stapje dichterbij om hun Noord-Zuid project in Somalië deze zomer waar te maken!

sfeerbeelden

Braderie ‘Kermes’ bij Yavuz Sultan Selim Moskee

Het was gezellig druk op de ‘5de editie Kermes’ afgelopen weekend. Het zonnetje scheen en er was drinken en eten in overvloed. De Kermes werd georganiseerd door de moskee Yavuz Sultan Selim aan de Langestraat 204 te Ledeberg.

De Kermes, open dag van de moskee, is inmiddels een begrip in Ledeberg en omgeving. Veel mensen hielden zelfs rekening met hun boodschappen.  Ze aten dit weekend gezellig bij de Moskee. Ook de kinderen hadden het erg naar hun zin. Voor hen was er een speciale kraam en een springkussen.

FZO-VL zoekt een activeringsconsulent tewerkstelling (m/v) Gent

VACATURE

Activeringsconsulent tewerkstelling (m/v) Gent

38u/week, onmiddellijke indiensttreding

FZO-VL vzw is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende federatie voor etnisch-culturele verenigingen in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Brussel.

Ism VDAB Gent zoeken we een activeringsconsulent die werkzoekenden met een etnisch diverse achtergrond ondersteunt en begeleidt. De activeringsconsulent is actief in het Gentse en zal gehuisvest worden op onze maatschappelijke zetel te Gent.

Voornaamste taken:

FZOVL kiest nieuw bestuur

Op 29 maart jongstleden kwam de algemene vergadering van FZO-VL bijeen in de kantoren te Gent, op de Dampoortstraat 33-35.

Op de agenda stonden de afrekening van 2016 en het budget voor 2017, het voortgangsrapport 2016 – 2017 en het jaarplan voor 2017. Deze documenten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door alle aanwezigen, die de verschillende lidverenigingen van FZO-VL vertegenwoordigden.

Pagina's