• FZOVL kiest nieuw bestuur

  Op 26 maart jongstleden kwam de algemene vergadering van FZO-VL bijeen in de kantoren te Gent, op de Dampoortstraat 33-35.

  Op de agenda stonden de afrekening van 2013 en het budget voor 2014, het voortgangsrapport 2013 – 2014 en het jaarplan voor 2014. Deze documenten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door alle aanwezigen, die de verschillende lidverenigingen van FZO-VL vertegenwoordigden.

 • Finale “gedichten voordragen”, groot succes

  Woensdag 12 maart 2014 was het voor sommige kinderen een spannende dag. Want het was de finale van “gedichten voordragen”. In de afgelopen maanden waren de Turkse cultuurleerkrachten druk bezig geweest rond dit thema.  Na de selecties was nu de beurt voor de finale over gans België. In totaal hebben 12 kinderen hun gedichten mogen voordragen. Hierbij zijn ze aangemoedigd door ouders, grootouders, klasgenoten en bekenden die in grote getale aanwezig waren.

 • “50 jaar migratie”, eerste rondetafelgesprek met de eerste generatie

  Türk Ocagi vzw, FZO-VL en met de steun van de Vlaamse overheid sociaal cultureel werk organiseerden wij op 07 maart 2014 een eerste bijeenkomst met de eerste generatie.  De bedoeling was om in overleg te gaan met de eerste generatie om ons project “Fotoboek en expositie over 50 jaar migratie - De eerste generatie in beeld-” vorm en inhoud te geven. Dit was de eerste rondetafelgesprek van de reeks, wordt nog zeker vervolgd …

  Het project ‘De eerste generatie in beeld’

 • Etentje vrijwilligers van FC Ay Yildiz Gent

  Donderdag 27 februari heeft het jaarlijks etentje voor de vrijwilligers plaatsgevonden van FC Ay-Yildiz Gent, lidorganisatie van FZO-VL. Eén ieder werd warm ontvangen en hartelijk welkom geheten door de voorzitter Irfan Bodur en de voltallige raad van bestuur. "Aan FC Ay Yildiz zijn ruim tientallen vrijwilligers verbonden die zich dag in, dag uit, belangeloos inzetten voor de werking. Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen wij als organisatie veel extra activiteiten aanbieden en daardoor de jongeren extra aandacht geven.

Pagina's