• Les Meufs vzw ... een openlucht theesalon in een minibus op DOK

  Les Meufs vzw (lidorganisatie van FZO-VL) werd opgericht in 2007 en heeft als doel om vrouwen met verschillende achtergronden en uit verschillende sociale lagen met elkaar kennis te laten maken. Les Meufs vzw is een socio-culturele vereniging die zich naar vrouwen, maar vooral naar moeders richt. De vereniging benadrukt het multiculturele aspect in onze samenleving en wil zijn steentje bijdragen door een ontmoetingsplaats te creëren waar integratie, participatie en emancipatie van vrouwen centraal staan.

 • Erfgoedag gaat grenzeloos op zondag 27 april 2014

  Naar jaarlijkse gewoonte neemt Oostende deel aan Erfgoeddag om het lokale cultureel erfgoed in de kijker te stellen. Dit jaar wordt over de grenzen heen gekeken voor het programma. Thema is dan ook ‘grenzeloos’. Dienst Cultuur realiseerde een boeiend programma dankzij dienst Samenleven, FMDO, Vorming Plus, FZO VL, SDV, Heemkring De Plate, Littoralis, Gidsenkring Lange Nelle, Mercator vzw, Bibliotheek Kris Lambert, Roland Desnerck en Blootland. Noteer zondag 27 april in je agenda. Deelname is gratis.

  PROGRAMMA 27 april 2014:

 • FZOVL kiest nieuw bestuur

  Op 26 maart jongstleden kwam de algemene vergadering van FZO-VL bijeen in de kantoren te Gent, op de Dampoortstraat 33-35.

  Op de agenda stonden de afrekening van 2013 en het budget voor 2014, het voortgangsrapport 2013 – 2014 en het jaarplan voor 2014. Deze documenten werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door alle aanwezigen, die de verschillende lidverenigingen van FZO-VL vertegenwoordigden.

 • Finale “gedichten voordragen”, groot succes

  Woensdag 12 maart 2014 was het voor sommige kinderen een spannende dag. Want het was de finale van “gedichten voordragen”. In de afgelopen maanden waren de Turkse cultuurleerkrachten druk bezig geweest rond dit thema.  Na de selecties was nu de beurt voor de finale over gans België. In totaal hebben 12 kinderen hun gedichten mogen voordragen. Hierbij zijn ze aangemoedigd door ouders, grootouders, klasgenoten en bekenden die in grote getale aanwezig waren.

Pagina's