Momenteel loopt er aan de Universiteit van Antwerpen een onderzoek naar de ‘Arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde immigranten’. Immigranten (niet in België geboren) met en diploma van het secundair of hoger onderwijs worden gevraagd hieraan mee te erken. Er bestaan immers weinig gegevens over de wijze waarop hun loopbaan verloopt en hun wensen met betrekking tot opleiding en werk. Wellicht hebben sommige immigranten geen problemen en anderen veel problemen om in België werk te vinden dat aansluit bij hun diploma, werkervaring of interesse. Bijkomende informatie & (vertaalde) vragenlijsten vindt u op deze website