Hoe zien jullie de rol van het allochtoon middenveld?

Theo Francken: "Zoals gezegd zijn wij voor inspraak van het middenveld. Op dit moment is dat al geregeld via het Minderhedenforum. Daarnaast is er het Vlaams Minderhedencentrum waarvoor wij zo hebben geijverd, dat de rol kan spelen van het expertisecentrum.

Het middenveld moet ook gesteund worden, maar of de Vlaamse overheid daarvoor het beste niveau is, is een andere vraag. Veel moet op het stedelijk niveau geregeld worden, daarnaast is er het Federaal Impulsfondscomité. Daar vinden we wel dat de subsidieverlening zo goed mogelijk geobjectiveerd moet worden – er is in het verleden weleens geld gevloeid naar projecten die maar zeer weinig om het lijf hadden, terwijl bijvoorbeeld een Vlaams jeugdhuis op zijn geld kon wachten. Dat steekt natuurlijk ogen uit en bevordert de integratie niet meteen.

 Er moet dus een goede screening zijn van de te subsidiëren projecten, waarbij ook prioriteiten gesteld kunnen worden. Dat je bijvoorbeeld zegt: “Werk en onderwijs liggen bovenaan, daar kan niet genoeg geld naartoe gaan, die krijgen eerst en vooral subsidies.” Maar daar geldt opnieuw dat ook niet-allochtone organisaties op subsidies wachten, wat de nood aan goede controle nog maar eens benadrukt."