De stad Gent verwelkomt ‘Izmir-Turkije’ als eregast op de 64ste editie van de Accenta Jaarbeurs, van zaterdag 12 tot en met zondag 20 september 2009. Dit is meteen ook een gelegenheid om Turkse zelforganisaties in Gent in de schijnwerpers te zetten. FZO-VL zal, samen met een aantal lidverenigingen een stand beheren in het Turkse dorp in Hal 4.

Izmir en Turkije zullen zich voorstellen in een groot erepaviljoen in Hal 1 van Flanders Expo, onder andere met streekproducten, brochures en moderne media. Op het podium ernaast zorgen de Egeïsche Universitaire Volksdansgroep en het stadsorkest van Izmir voor extra, Turkse sfeer. Op zondag 20 september wordt in het kader van de jaarbeurs het Suikerfeest gevierd: een zeybek volksdansgroep uit Izmir is die avond te gast in De Centrale.

Niet alleen Izmir zelf, maar ook de Turkse gemeenschap in Gent komt op Accenta sterk uit de hoek. In het Turks dorp, in Hal 4 van Flanders Expo, maak je kennis met de vele Turkse verenigingen en met de integratieprojecten van zowel Stad als Provincie. En dat alles in een leuk muzikaal en artistiek kader.

De Arteveldehogeschool zet haar initiatieven met Turkije in de verf. Tijdens de opening van het Turks dorp, op maandag 14 september (13 – 14.30 uur), ondertekenen de Arteveldehogeschool en de Dokuz Eylül Universiteit uit Izmir een ‘Memorandum of Understanding’.
De Gebiedsgerichte Werking brengt haar projecten rond moeilijk bereikbare doelgroepen, haar 100-puntenprogramma in de wijken en ‘De wijk aan zet’ onder de aandacht. Diversiteit en Gelijke Kansen slaat een diversiteittent op en stelt haar Meldpunt Discriminatie voor. Ook de stadsdiensten en projecten van Internationale Samenwerking, Voorlichting, Gentinfo, Toerisme en de Integratiedienst zijn aanwezig. De rode draad doorheen deze waaier aan standen is het strategisch plan Gent 2020 en het project Gent over Morgen, dat elke Gentenaar uitnodigt om zijn visie te geven over Gent in 2020.
In het Provinciehuisje zet de Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Maatschappelijke Participatie, dan weer volgende activiteiten extra in de verf. Enerzijds is er het project ‘Transculturele Mantelzorg’, dat mantelzorg bekend maakt bij jonge Turkse vrouwen. Anderzijds is er ‘Ouder worden in Vlaanderen’, dat allochtone senioren voorbereidt op hun oude dag in hun tweede thuisland.
Tentoonstelling 40 jaar Turkse Migratie
Ook de reizende fototentoonstelling ‘40 jaar Turkse migratie’ krijgt een plaats in het Turks dorp. Lieve Colruyt geeft een impressie van de migratie en het dagelijkse leven van de Gentse Turken. In oude foto's en documenten herleeft het verhaal van Turkse werklozen die vanaf 1963 naar hier kwamen om te werken in de onpopulaire, want harde textielsector. De meeste van hen kwamen uit de streek rond Emirdag.
Ontdek een aantal Turkse filmtoppers tijdens het Turkse Filmfestival in Kinepolis Gent, van maandag 14 tot en met vrijdag 18 september. Elke dag is er om 20 uur een kaskraker van Turkse origine. Het programma vindt u op de website van kinepolis. Van dinsdag 6 tot zaterdag 17 oktober haalt het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen – Gent dan weer films van over heel de wereld naar Gent, waaronder enkele sterke Turkse smaakmakers.
Ook de Stedelijke openbare bibliotheek neemt deel aan het programma met verschillende tentoonstellingen en optredens. Klik hier voor het programma in de bib.